עלה על סף

עומד בקצה בקצה

מביט בחיים שמאחור

בכל לבבו

 

ונשען לפנים

עוד קצת ועוד

יודע המוות לפניו

בכל נפשו

 

ומאמצהו לחיקו

חזק ואמץ מאמצהו

שינחה אותו כל ימיו

בכל מאודו