אנו טוענים שהכל הבל הבלים.

אם כך, מדוע בהבלים אנו מתעסקים?

אם הדבר הוא הבל

מדוע טוחנים אותו אנחנו עד כדי סבל?

לחפש משמעות באין,

או את החסר במשמעות-

דבר פשוט.

תמוה איך דווקא לקבל בלי ספק או מחשבה,

ללא כל מאמץ שכלי

 הוא הקשה ביותר

ולעיתים הבלתי אפשרי...