ספר החיים

 

הולך ונשלם הספר

ודף אל דף מצטרף

ומה שנכתב לא ישוב עוד

ומה שדהה יימחק

 

זה ספר חיי יחיד הוא

ולא יינתן לי שנית

וכל מה שלא הספקתי

אבוד לי לעד עולמית

 

וקרוב סופי מאי פעם

יותר מתמול ושלשום

הן עוד דף בספרי רשמתי

דפי האחרון