למה ככה אתה מתנהג?

כאילו אין לך חיים בכביש אתה נוהג,

לפני כל חבריך לי אתה לועג,

ובסוף למצבי דואג.

 

 זוכר את הימים הישנים?

כשהינו ילדים קטנים ותמימים,

ניפגשו פעם אצל השכנים,

ואז הינו חברים כה טובים.

 

חבריך ובניהם דולב,

בי פוגעים עד שכואב,

לבסוף מודיע שאתה אוהב,

ואת תבוסתי אתה שואב.

 

זוכר את הימים הישנים?!

כשהינו ילדים קטנים ותמימים,

נפגשנו פעם אעצל נשכנים,

ואז היינו חברים כה טובים.

 

כעת שונתה דעתי,

אותך אני רוצה בחברתי,

שאלה מיוחדת תשאל אותי,

וכבר אני יודעת את תשובתי