שלושה אנשים יצאו מהמכונית

הוא לא היה אחד מהם

אך היא ידעה שהוא שם

מתחמק, מסתתר מפניה

היא לא הבינה מה היא עשתה

למה הרחיקה אותו

למה עזב אותה

 

היא התחילה להיות בסכנה

למה היא מסתכלת לכיוון הזה

הייתי חייב לעזוב אותה

הוא איים לפגוע בה

כן יש לי אויבים

היא מסוכנת בגלל זה

אני אוהב אותה