תן לי את הכוח ללכת איתך בדרך וכשישאלו אותי מהי משאלתך אגיד, לחצות את הנהר הגדול. אחוז בצידו השני של הפרח שהרי הוא יפה בשני צדדיו, כך תחבר בין שני עולמות. ראה גם אותי משתקפת בעינייך, שקיפות המראה את כל מרכיבי לבי, כך אוכל להמיס את השכבה החיצונית ולשלוח אור לכל מי שמביט... במיוחד לך.