עוד מעט יגיע הזמן המיועד יש לי יעד ואפילו תוכנית היא תוכיח את עצמה רק בסוף אני יודעת. אך אינני יכולה לדעת, אם אגיע לשם. אני נוסעת בכביש המחשבות שלי אוספת ניואנסים בכל פינה גם כשהרמז ברור עדיין, אינני מבינה. ופתאום הזמן נעצר ואני עומדת באש רגלי רק רועדות אך נשמתי מעלה עשן. מחוץ למעגל שלי הזמן המשיך... אחרים עוד הלכו הלאה, בלי להבין... ואני, אני עדיין בוערת, אפילו עד הסוף. עכשיו אני מבינה.