אחרי שנים של שתיקה

הוא התחיל לדבר

הוא אמר למה לא

למה לא איתי וכן איתו

למה בניגוד לעדר ולא במקביל

למה אלוהים בסוף כן הצליח להבין.

אז הוא התחיל לדבר

זה אומר שהבנתי?

זה אומר שהסכמתי?

אז הוא בכה וצרח. צעק ושתק

שבר וברח.

הסביר שכואב לו לאהוב

כמו שכאב לו לשתוק.

אז הלכתי.