ואולי הייתי לך

סוג של אשליה

ואולי אהבת את הרגעים היפים שהיו

אהבת את הצחוק

ואת החיוך

ואולי את החום שבי

ואולי את החיבוק

 ואולי הייתי לך

סוג של השלמה

עם מי ועם מה שאתה

 והייתי לך השתקפות וראי

ורצית לראות את עצמך דרכי

והיום אני אחרת

לבי רואה מעט מעבר

ואתה שקוע אי-שם בעצמך

ואני, איני יותר בבון שלך...