בקומה העליונה

של לשכת הרווחה

אני

מקרה הסעד

השקט ביותר

של אלוהים.