דע לך,
בעבר הייתי מהרהרת
ובאמת האמנתי שהכל היה יכול להיות אחרת
אם רק היית מוכן,
אם רק לא היית הופך אותי לקרבן.
אבל היום, הפסקתי לקוות
היום אין לי ממך שום ציפיות
אתה, שבעבר היית יקר לי מכל
היום גורם לי רק לסבול.
אני זוכרת. זוכרת הכל
וכנראה שלך אף פעם-לא אוכל למחול.