מַבָּטְךָ שָלָח בִּי

קִילֹוחִים קָרִים

שְחַצְבֹו עֲרֹוצָם דָּרְכִּי

וְהִתְנָקְזֹו בָּגַיא,

וְכֹל גַּפְרֹורֵי הַאֵש שְהֵצָעַתִּי

שְהֵצָתִּי בְּעָמַל,

הִשְחִירֹו מְפֶרֶץ רֹוחַ

שֶסֶרָב לְלָטֶף, לְלָבֹּות.

 

אָך לֹא אֲטִיחַ סָלְעֶי צָעַרִי

לֹא אֶפְצָע פִּי מִלְבָד אֶלֹו הַשֹורֹות

רַק אֲלַקֶט בְּכְּמִיהָה כֹּל שְבָב שְתָּשְלִיךְ לְעֶבְרִי

הַעִיקַר שְתָּשְלִיךְ.