דבר נורא

קרה בתשעה באב

בית המקדש נחרב

 לגלות הלכנו

אבל חזרנו

מחכים לגואל

שיציל את עם ישראל

ואת בית המקדש

ניבנה מחדש