מכתב / אמיל טדי-דוב לאורי-ילד, פה כותב שהלכנו יד ביד ואמא גם ודוד אחר? את כולם לקחו, שתדע, ורק אני פה שוכב לא יפה להשאיר דוב לבד, אני חושב טדי-דוב לאורי-ילד, עוד כותב מסביב אנשים בצהוב זוהר שלקחו גם את אמא ואני על ריצפה עוד שוכב גם לה-לה הוא צהוב, כן. דוב זוכר! טדי-דוב לאורי-ילד, שוב כותב הריצפה אדומה ושוטפים כאן מהר גם אני כבר אדום, כך תאהב אותי יותר? אולי כמו פו, פו האדום, דוב יותר! טדי-דוב לאורי-ילד שוב כותב, ברדיו על עליית-מדרגה מדברים תראה! גם אני יודע איך במדרגות מטפסים! אם תיתן לי יד, כי מזמן בי לא משחקים... מחכה לך פה, לעולמים, טדי. דוב.