חמשה מליון אנשים, חמש מליון דעות וליתר דיוק, חמש מליון חסר אחת, כי לי, אין דעה, לפחות לא כזאת משלי. חמשה מליון אנשים, חמשה מליון פרצופים, וליתר דיוק, חמשה מליון חסר אחד, כי את פרצופי שלי אני מוכן להסיר, לפחות עד שאבין אותו. חמשה מליון אנשים, חמש מליון רצונות, וליתר דיוק, חמש מליון חסר אחת, כי את רצוני לא ניתן לבטא במילים, לפחות לא במילים הרגילות. חמשה מליון אנשים, ואולי אם היו יותר חמשה מליון פרצופים, אז היו פחות חמש מליון דעות, וליתר דיוק, חמש מליון חסר אחת.