ולפעמים אנחנו מצטערים

ושבים לצד אחר.

אחר הדברים רואים מוטב.

ולפעמים אנחנו משלימים

אך שבים לצד אחר

ולא רואים.

אחר הדברים רואים מוטב.

בארציות דברים אחרים

אנחנו לא חוזרים,

אך לפנינו המוטב.

כשאנחנו שבים וכוללים

אנחנו רואים,

הולכים לצד אחר

ושבים הלאה, למוטב.

בעצם הכל ידוע, תום...