חסן-

 

שדה הכותנה שביננו

מוקף גדרות

חצוי

גדרות

אותן לא נוכל

אתה ואני

לעולם

לעבור.

 

שלוח האל,

בשמו וברחמיו

,תשבע

יישבעו ילדיך

ישבעו לחם.

,אשתך-  גפן

בניך-

שילומי הזיתים.

 

הכפר שלקחנו ממך

לא נישל בך

את אהבת

האדמה

והעץ,

עץ הזית

שנטעת

כשנולדתי

ינציח

אהבה טהורה

ואדומה

של המלחמה

על הבית.