I בחדר שלי הכל מפוזר, כאילו היתה מלחמה. בין חפץ לחפץ נתקע לי עכבר, הוא שר לי סיפור אהבה! את כל הספרים: רעים וטובים דחפתי לחדר אחד. פותח אלבום, רואה צילומים, בהם מצולמת רק את! פ. אני חולה אובססיבי עליך, עלי להיות במיטה כל היום. וכשעיני נפגשות עם עינייך... יורד לי לחץ, עולה לי החום! II אתמול השכנים אמרו לי פתאום שאהבתי משונה! אני רק כתבתי את שמך באדום על כל חתולי השכונה... ועוד הם אמרו, שאם אתאבד, יבואו מייד עם פרחים... אני כה שקט, אך כשאת לא נמצאת יוצא לי עשן מבפנים! פ. III רופאים חכמים עשו לי טובה: אושפזתי דחוף, בגלל אהבה! מאהבתי נותנים לי תרופות, כשזה לא עוזר, אני לוקח עוד, ועוד! ועוד! ועוד! ועוד!... פ. פ. *כל הזכויות שמורות ליבגני קמינסקי 24.12.2002