Eugene Kaminsky

אני, יבגני קמינסקי, מוזיקאי אוהב שירה. בכתיבתי כאן אני מנסה לבנות גשרים בין הפנים השונות של האישיות שלי...

איש מוזר

הרוחק של תפארת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה