?האם יש גיהנום 

?אם יש גיהנום 

 אז הוא נקרא קציעות

מקום מוקף גדרות

שבו את תמימותם חיילים מאבדים

הופכים בדקה למבוגרים

הכל מזכיר באותו מקום את הגיהנום

הערפל מכסה את המכלאות

האורות הכתומים מעמעמים את הפנים

משרים מסתוחריות ומתח

מקום מאוד מוזר

המחבלים שם מאולפים

אנחנו צריכים להתייחס אליהם כבני-אדם

ומי ישים לב שגם לנו יש עולם

מחשבות ,תקוות ורצונות

 ?אם יש גיהנום

אז הוא נקרא קציעות

23.01.06