חוף הקשתות

   

אני יורד לבד אל הים .
רואה שכל מה שהכרתי עדיין קיים .
חוף הערומות .
חוף המטרידים .
חוף הקשתות .
חוף הבגידות .
חוף שבו נפגשים מאוכזבי-האהבה .
מסורבי-החיבה .
חוף ההכרויות .
כמה חתונות ראה אותו חוף ?
חוף מלא חיים שבו זורמים החיים לפי קצב הריקודים .
כולם רוקדים הורה .
יש בחוף הקשתות חן ואווירה .
תחת כיפת -השמיים בחוף הקשתות חשים את החיים .
את החיים האמיתיים

14.05.06