בקצה הארץ והמדינה, התרחשה מרידה, מרידה של אסירים, כחלום תעתועים רחוק ובלתי נעים המזכירים לי ימים אחרים שבהם הייתי במילואים, ולא ידעתי איך מתמודדים עם כלואים מתפרעים. אותם תמונות ניבטות מן המרקע ולא נמנעו מלהתפרע, ללא הגבלה, כך מזרזים את המלחמה הבאה, ואת ההתפרעות הבאה תוצת סתם כך בלי שאיש יבין איך היא החלה. אשדוד – 20.03.97