בעזרתו מלמעלה, נא

 

אהבה

טרם עת

היש בה ממש

הכנה היא ללב

אך ברור היא אומרת

לא מרפה

לא עוזבת

לא נשכחת

צובטת

כואבת

מהי אהבתי

למה תגובתה

בשלילה

כיצד אלמדנה

ומי ילמדני

לאהוב עד אין קץ

לעתים היא תופחת

ולעתים רק כופחת

אך צילה מוטל

וקיים לעד

מהי אהבתי

מה טיבה

תוהֵה אני קנקנה

הנגוזה?

התיגוז?

הישנה?

העודנה?

מהי אהבתי

משוללת תגובות

לוּ מעט

אך אין זאת

והכאב

צורב

חותך

ואני נאלם

 

קיץ תשס"ה, פה באת"ו