מוצ"ש קודש

?ואתה, איכה

.זמן של התעוררות עכשיו, זמן של מעברים

.הזמנים בהם קיים המעבר, שם אתה נמצא

עוזב הקודש נכנס החול

מעבר מדמדומים לאפלה מוחלטת

מטיפות גשם הממלאות שמים, לטיפות המרוות אדמה

וביחד אתך גם אני עוברת

משנה ליבי צורתו

נפתח

נסגר

מחפש איך לנוע את התנועה הרכה

האינסופית

שעוברת מלמטה למעלה

מקצה יד אחת לקצה של השניה

ובאמצע יעבור דרך הלב המקום המחבר

?מחפשת, ואתה איכה

?קולך נשמע

.לפעמים נדמה לי שהכל חלום