מחללת אותך

אותך ואת קדושתך

ובכך יהי חלקי בך.

את תלבשי לבן

ואני

אלבש אורך

ויחדיו נחולל, יחדיו נתחלל

למנגינת ההד המשותף

הבוכה בגופינו