מבט בורח מרעהו

גוף ממען להפגש באחר

מבט במבט נפגש

מרעיד ברק

אדם מסתיר עצמו

ירא מלהפגישו