בעת שנשמתי עלי נעצבת

בעמקי השחוק לא אמצא תשובתי

ובעת קוראי מילה אשר מלב נחצבת

בה אמצא את רזי תפארתי

כי תקון לבבי ונשמתי

נעשה ברגעי עצבותי ושמחתי