ובחלומי

באת אליי

וכולך ברור, וזוהר, וזורח.

וצעקתי "אבא"

וניגשת אליי ונישקת בלי קול

וכמעט מרפרף – רק הזוהר.

ורציתי לתפוס את הרגע,

לחבק ולצרוח

אך נאלמת.

נעלמת.

 

והתעוררתי לחלום אחר (בלהות!) – בו אינך,

וניסיתי לצרוב את תחושת היותך,

את זיו פניך היפים,

את ברכת הדרך שבשתיקתך,

את אהבתך אליי, את אהבתי אליך...

והתעוררתי  לתוך  הגעגוע.