אילו הייתי ישות ערטילאית נשגבת, עליונה מיציר היצירה, לא חושבת, מרגישה, כועסת, כואבת, תמהה, נכספת, עורגת, כמהה. -אשליה.