חוף פלמחים שוקק היום, אם ספרתי נכון את כל החושך, שצוחק לגל מטורף שהתאבד אל החול שקבר גופה של גל אחר שחלם על סלע שקוף למחצה מצל של דמעות שכבשו את עמדת השמירה שביאושה חבקה את איוושת הרוח הנטושה שחפרה כאן קבר אחים לך לחול לסלעים שהטמינו גופה של גל געגוע מטורף שהתאבד מחוץ לגדר שלי.