מוקדש לאחת והיחידה, שנכון לעכשיו היא בגדר חידה. אין בלתה התחושות הרגשות סובבים דמותה אין בלתה בתמיהה בתהייה רואה דמותה אין בלתה בהיותה ובלכתה איתי דמותה