ואיך שכבר סולקת מתוכי

ואיך פינה ליבי מקום ללב אחר

וכבר היו לי כמה התחלות טובות

ושוב אתה חוזר

 

אני יודעת מקריות הן פגישותינו

ואת דמותך שבשנתי הן לא אתה מוליך

אך איך אוכל את ביקורך הבא למנוע

ואיך אוכל לחדול אותך מלהציף

 

                     

   

                         טו' תמוז תשס"ד