עד אנה ארמוז?

עד אנה אגניב מבטים?

וכמה אוכל עוד לגשת-

וחיבוקי רכים.

 

הן לא תשמע דממתי,

אלמת עלמה ברוכה?

איכה תלמד אהבתי,

להקשיב לתנועות מבוכה?

 

יט' תשרי תשס"ו