" קול ישראל מירושלים, שלום רב, השעה תשע והנה החדשות מפי מלאכי חזקיה. היום בצהרים יוגש לרמטכ"ל ממצאי התחקיר של ועדת החקירה המיוחדת שהקים בעקבות מבצע "עת רצון שבו נהרגו"

הרמטכ"ל כיבה את הרדיו, ההמשך היה ידוע לו הוא איבד פלוגה שלמה, כמעט. הוא שמע את עדויות הניצולים אחד, אחד, היו אצלו במשרד, הטיחו האשמות. הקצין היחיד ששרד סגן אדם בן חיים נמצא עדיין בשיקום ידו מרסיס שחדר לכתפו, חוץ ממנו שרדו עוד שמונה חיילים מהמבצע. איך כיתת חי"ר סורית הצליחה לחסל לנו פלוגה?

הרמטכ"ל נשאר בחדרו כל היום, שמות ההרוגים וסיפורי חייהם, שכבר ידע בעל פה היו מונחים על שולחנו. דפיקה בדלת, אל"מ (במיל') עׁז תדהר נכנס הצדיעה, הרמטכ"ל שחרר, אחריו נכנסו שאר חברי הועדה והדלת נסגרה. כל אחד החזיק בעותק התחקיר, ועותק אחד הוגש לרמטכ"ל.

תחקיר אירוע: "גירת עת רצון"

תוצאות האירוע- מותם של 93 חיילים מתוכם 4 קצינים.

מקום האירוע- הרמה הסורית נ.ג. גירת 613, נ.ג. 365, נ.ג. 248.

ממצאים- ביום הראשון לשביעי בשעה 22:03 התמקם על נ.ג. 248 כוח הפנתר בפיקודו של סמ"ר סהר סף ז"ל, סגן אדם בן חיים מ"מ 1 התמקם עם מחלקתו בראש הפלוגה מצפון לכיפה. כוח הפנתר החל לרתק את נ.ג. גירת 613. בו זמנית יצא סגן בן חיים ומחלקתו באיגוף ממערב, לכיוון פאתי נ.ג. גירת אל עבר נ.ג. 365, אך לפני שנאחז כבר החל לשמוע על הרדופים בכוח הפנתר. סגן בן חיים החליט, בהתייעצות עם מפקד הפלוגה רס"ן נוח שכן ז"ל, להמשיך לכיוון היעד ולכובשו. נתפס על פאתי נ.ג.365 והחל לחימה על היעד, בנקודה זו בשעה 22:15 לערך כבר חוסל כל הרתק למעט רב"ט חי תמיר. סגן בן חיים הצליח לכבוש את נ.ג. 365 עם אבדות מועטות שבעקבו נמצאת שאר הפלוגה. לאחר היתפסות על היעד הופנתה לעבר מחלקה אחת כל האש מכיוון נ.ג. גירת 613. מחלקה 1 נמחקה לגמרי למעט סגן בן חיים וסמל משה כהנא, אשר נפצעו. רס"ן נוח שכן ז"ל חבר אל סגן בן חיים עם שאר הפלוגה . הייתה לחימה איתנה תוך קריאות לסוללת התותחנים ולחיל האוויר לעזרה ושליחת כוחות לרתק, עד אשר הפלוגה חוסלה כמעט בכולה וסגן בן חיים תפס פיקוד על החיילים הנותרים. סגן בן חיים חילץ לאחור לצורך היערכות אגירת תחמושת ובדיקת סד"כ, באותה העת הגיעה סיוע מהאוויר על ידי מטוסי סופה שהפציצו את היעד, וכוח בן חיים הסתער על היעד וכבשו.

ממצאים נוספים- חיל האוויר דווח על תדר שלא תאם את התדר הגדודי, סוללת התותחנים הופנתה לעבר יעד שהוגדר מסוכן יותר. הפלוגה בפיקוד רס"ן שכן ישנו 7 שעות ותודרכו כראוי לפני היציאה למבצע. הבדלי הגובה האדירים גרמו לכך שלא היה ניתן למצוא מחסות מה שגרם לרוב האבדות בנפש. השטח היה חשוף כולו אל היעד.

לקחים- יש לוודא כי כל הכוחות בשטח מתואמים. יש להעריך נכון את תנאי השטח.

מסקנות- כאשר יש יעד גבוה שכל השטח סביבו הינו שטח נחות יש להשתמש בחיל האוויר ובשריון.

סיכום- בלחימה הנועזת של הפלוגה המבצעית בפיקודו של רס"ן שכן, פעלו כיאה לחיילי חי"ר הן ברמת הפרט והן ברמת הכלל. השטח נותח שלא כראוי ע"י גורמי המודיעין, סוללת התותחנים הופנתה לכיוון לא נצרך, וחיל האוויר כשל בתפקידו כשהגיע באיחור רב.

"קול ישראל מירושלים למאזינים שלום רב, השעה ארבע והנה החדשות מפי יצחק איתן. מסקנות ועידת תדהר מורות על כך שניסיון התגברות על הבדלי גובה כבירים גרמו לנחיתות כוחותינו לעומת כוחות האויב התחקיר מעלה עוד כי"

"..כי האלקים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים" (קהלת ה' א')

רבי שמעון בן חלפתא אומר: חלש למעלה וגיבור למטה, מי נוצח? העליון, כל שכן כשהעליון חי העולמים שהוא גיבור למעלה ואתה למטה. וקדמך כתוב כי האלקים בשמים ואתה על הארץ. (קהלת רבה)