כשהיינו ביחד חשבתי שכל העולם שמח

ראיתי הרים ושמש

פרחים אדומים וירח

כשכאב את הלכת

ונשארתי לבד

ואני וכל הירח

חצי ירח בשביל נתת

חצי ירח לקחת

חצי ירח לא משאירים לבד

כי אין עוד אף אחת