כמה איתך לא יודע

כבר לא שומע כלום ולא רוצה להבין

לא רואה את האור מכיוונך

תתני לי להרגיש אותך קרוב ולאהוב

דרך האהבה לשנאה וחזרה

בואי תגלי לי מהסוף להתחלה

לא רואה את האור מכיוונך

תתני לי להרגיש אותך קרוב ולאהוב

כמה איתך לא יודע

כבר לא שומע כלום

ולא רוצה להבין