נלקח ולא הוחזר

כתוב על קיר

נלקח ולא יהיה עוד

איך אפשר להחזיר

אי אפשר לנחש

זה לא כתוב בכוכבים

אי אפשר להחזיר

החיים הם אלו שלוקחים

נלקח ולא הוחזר

כתוב על קיר

נלקח ולא יהיה עוד

אי אפשר להסביר