פגישה

המילה בריאות הגיעה מהמילה "לברוא"

יכול ליצור רק הבריא

בנפש

בגוף

בגלגלי ראשו

הכרתי אחד כזה פעם בהוסטל בהונגריה

שניגן בחליל

שברא אותי בשבילי

האם יסלח לי ארוסי

האם יסלח...

 

חמש שנים לאחר הגילוי

אמר לי

אני קירח ומכור לשעווה

ואני אומרת

כל בוקר משכימה ב- 6 ורוצה שכרסי תעלה ותרד בנחירות

אך לך לא אכפת ולכן אקום כעת ואותירך משתוקק

להתראות