נכנס לחדר

מתיישב

מדליק מזגן

מנסה לכתוב.

 

מנסה לכתוב על חברות

מנסה לכתוב על משמעות

מנסה שלא לראות, שלא לדעת

שלא לחוות

להתעלם.

 

מפסיק

מכבה

בוכה.

 

בוכה על חוסר היכולת

בוכה על חוסר המעש

בוכה על חבר שאבד

על עולם שאבד

על עצמי.

 

...

 

 

א.ג.