מאוחר מדי
די
כבר מאוחר 

אולי תשבי כאן, איתי
ונדבר
נצחק
אולי נשכב במיטה, ככה
ונשתוק
נבכה
כמו אז

אבל מאוחר מדי, די
כבר מאוחר
ואין לך מחר

אולי אמצא אותך שם
טובעת בדם
אצעק לך
ואקנא

מאוחר מדי, די
כבר מאוחר
ואין לך מחר
מאוחר

ואולי אהיה איתך
ביחד נגווע
הכל נגמר
שני מלאכים עפים בוכים
אין לנו מחר
מאוחר