כל חיי הם מסע לעריכת סדר

בין המילים היוצרות

בוקה ומבולקה

כאשר הן מנסות לערוך סדר!

באי הסדר של חיי

חתרתי  לארגן את הבלתי אפשרי,

אך זו

 מחדדת את תחושת הקהות הנמסכת בעולמי.

 

בראשית ברא את הלוגוס

 והדבר היה רחוק רחוק

מעולמי...