יושב באוטובוס נוסע לאן
העיקר רק לנסוע מכאן
כי לשם הלב מושך היכן
שהמח נכשל וגם רציונאל
שם ישארו לבדם "הממורמרים".

נימה עצובה בליל זיכרון
מהדהדת בראשי מתעצמת בלבי
שוב תקווה שוב אכזבה
על שהיו ואינם
ועל שאינם ולא יהיו.

יושב באוטובוס נוסע מכאן
העיקר רק לנסוע לאן
שהמח מושך כי שם
אין צרות ואין אשליות
שם לא ממורמרים כי שם לא לבביים.