כשלובן הופך צבעו ונכתם

וטוהר ותום אינם.

  רחקת...

כשליבך חש בדד

ורוצה לקרב אך נרעד,

  כבר קרבת...

כשאודם עיניך מדמע יגבר

ותחוש כי לבך לא שלם כי נשבר

  שבת...