פתאום זה יוצא בלי התנצלות בלי הסבר

נשפך החוצה ורץ מהלב

 

ואם תעצור ותביט תשאל למה ולאן

הן עוד שיר אתה, אליך אינני מוכן

צריך אני להשחיז המילים לחדד המבט

לקלוע אל השערה בלי רעד וחת

 

עמוד רגע על מקומך

תן לי להבין דרכך ומבואך

 

יביט הוא בך יעלב במקצת

ייסוג לאחוריו בשקט ולאט

ופתאום תמצא את עצמך בלעדיו

כמו שאני עכשיו...

 

 אוף..

 

לילה טוב!