השמיים קודרים כל כך

ותכף ירד פה גשם

הוא ירטיב את הקבר שלך-ואתה תצחק

תמיד אהבת גשם

היית יוצא בקור ללא מעיל

ורוקד את ריקוד הגשם שלך

זה היה כה ברור מראש

  שתבחר למות דווקא בחורף