אמרתי שאני רוצה ליצור

יצירות נתונות בצרורות

ולשמח בהן את העולם

 

כל זמן שעובר

מתעצם לו היצר הזה

ואני? צר לי עליו

 

כי לא תמיד אפשר

כי לפעמים זה רק צרה

לרצות שלכולם יהיה רק טוב

 

אני עדיין מחכה

ליום הזה, הנפלא

שיצירת היצירות

תבכה את בכייה הראשון

בזרועותיי