והיא הסיטה הוילון

ופתחה את החלון

לאט

 

מהססת בין תריסים

שמש אור שמים

לבד

 

וחושבת על הכל

מתבוננת מהצד

ציפורים

 

לא שמעה ציוץ כבר זמן

בין הבניינים

געגוע

 

ותסגור את החלון

ותסיט את הוילון

ותחזור למיטתה

רק בכדי לחלום

ירוק וציפור

בית