לכתוב על אנשים מתים כמו לפרוץ למסיבה אליה לא הוזמנת ולומר אני פה להפקיע את הרשות לחיות מן החיים לדרוש התאבלות תמידית לשחזר יתמות ואלמנות עד תום האינסופ למות