זו שירת הביניים

או בין הערביים

שגורמים להיות מדוכדך

 

ועל אף שאין תכלית לדבר

החלטתי זה מכבר

לקנח, בקינוח האף.