בהגיית המילה

עוברת מחשבה

שאין שום דאגה

אחרי החשיכה

ולא יפרצו הפיוסים.